Aktualności - Gmina Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl/rss/aktualnosci.xml https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/obwieszczenie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie-z-dnia-05122019-r-znak-kuz42499132019ja.html https://www.gminakamiennagora.pl/files/news/333-akt.jpg Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.12.2019 r., znak: KUZ.424.99.13.2019.JA Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.12.2019 r., znak: KUZ.424.99.13.2019.JA <p><a href="http://bip.gminakg.pl/pliki/obwieszczenia_obce/20191212160153.pdf">Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.12.2019 r., znak: KUZ.424.99.13.2019.JA</a></p> 2019-12-13T10:24:46+01:00 pl https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/obwieszczenie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie-z-dnia-05122019-r-znak-kuz42499132019ja.html https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/a272602f2df8f16092de3cb07f798ed3.html https://www.gminakamiennagora.pl/files/news/333-akt.jpg Zmiana opłat na parkingach w Krzeszowie Zmiana opłat na parkingach w Krzeszowie <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="pl-PL" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="pl-PL" align="center"><span style="font-family: Times New Roman, serif; color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><strong>OGŁOSZENIE </strong></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" lang="pl-PL" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">               Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, ż</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">e</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> od dnia </strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>1 </strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>stycznia</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> 20</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>20</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> r</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">., </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">na terenie parkingów znajdujących się na działkach 650/14, 695 oraz 735 w obrębie wsi Krzeszów</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;"> zwiększone zostają</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;"> opłat</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">y</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;"> za </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">parkowanie </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">samochodów osobowych:</span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">- </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">za postój do 2 h – z 2,00 zł na </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>3,00 zł </strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>brutto</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>,</strong></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">- za postój powyżej 2 h – z 4,00 zł na </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>5,00 zł </strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>brutto</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>.</strong></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">Pozostałe s</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">tawki </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">i zasady pobierania opłat określon</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">e</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;"> Zarządzeniem Nr 41/</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">2018 </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">Wójta Gminy </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">Kamienna Góra z dnia 2 </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">sierpnia </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">2018 r.,</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie parkingów znajdujących się na działkach 650/14, 695 oraz 735 w obrębie wsi Krzeszów, </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">pozostają bez zmian.</span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif; color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><strong> Aktualny cennik i zasady uiszczania opłat są dostępne u administratora parkingu oraz <a href="https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/595375/Zarz%C4%85dzenie-83_2019%20"><span style="color: #000000;">kliknij tutaj.</span></a></strong></span></span></p> 2019-12-12T11:08:02+01:00 pl https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/a272602f2df8f16092de3cb07f798ed3.html https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/1691-w-y-k-a-z-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-czadrow.html https://www.gminakamiennagora.pl/files/news/7-akt.jpg W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Czadrów W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Czadrów <p style="margin-bottom: 0cm;" align="right">Gmina Kamienna Góra, dnia 04.12.2019 r.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="zxx"><span lang="pl-PL">KROŚ.6840.22.2019</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;">W Y K A Z</p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;">NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 poz. 506 ze zm. ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 poz. 2204 ze zm.) - Wójt Gminy Kamienna Góra podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;">Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości lokalowe z gminnego zasobu nieruchomości :</p> </li> </ul> <table style="width: 677px;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="25" /> <col width="45" /> <col width="89" /> <col width="52" /> <col width="72" /> <col width="83" /> <col width="68" /> <col width="80" /> <col width="89" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="25"> <p>Lp.</p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="45"> <p lang="zxx">Nr lokalu</p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="89"> <p>Położenie lokalu</p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="52"> <p style="margin-bottom: 0cm;">Pow. użytkowa lokalu</p> <p lang="zxx"><span lang="pl-PL">[m2]</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="72"> <p style="margin-bottom: 0cm;">udział w częściach wspólnych budynku i działce</p> <p>[%]</p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p style="margin-bottom: 0cm;">Nr księgi wieczystej</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">macierzystej</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">(gruntowej)</p> <p lang="zxx"> </p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="68"> <p style="margin-bottom: 0cm;">Nr ewid.</p> <p>działki siedliskowej</p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="80"> <p>Przeznaczenie</p> </td> <td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="89"> <p lang="zxx">Ogólna cena nieruchomości</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="25"> <p lang="zxx">1</p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="45"> <p lang="zxx">7</p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="89"> <p lang="zxx">Czadrów bud. Nr 1<span lang="zxx">11 - 112</span></p> <p lang="zxx">(klatka nr 111)</p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="52"> <p lang="zxx"> </p> <p lang="zxx">25,10</p> <p lang="zxx"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="72"> <p lang="zxx">3,55</p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p lang="zxx">JG1K/000270<span lang="zxx">98/7</span> (dla działki)</p> <p lang="zxx">wolna od wpisów i obciążeń</p> <p lang="zxx"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="68"> <p lang="zxx">181/<span lang="zxx">101</span></p> <p lang="zxx">o pow.</p> <p lang="zxx">0,<span lang="zxx">1413</span> ha</p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="80"> <p lang="zxx">Lokal mieszkalny</p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="89"> <p lang="zxx"><span lang="zxx">31 900</span>,00 zł</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="zxx"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> Przedmiotowy lokal mieszkalny zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.</span></p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="zxx"><span lang="pl-PL">Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r., poz. 2204 z późn. zmianami), winny złożyć wnioski o jej nabycie w terminie do 16.01.2020 r.</span></p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;">Sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie w/wym. terminu.</p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń :</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">- Urzędu Gminy Kamienna Góra,</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> - w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi : </span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><span lang="pl-PL">Czadrów</span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="zxx"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><span lang="pl-PL"> Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: www.gminakamiennagora.pl</span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="zxx"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> 2019-12-11T11:32:55+01:00 pl https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/1691-w-y-k-a-z-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-czadrow.html https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/komunikat-prezesa-miedzywojewodzkiego-cechu-kominiarzy-do-wlascicieli-zarzadcow-i-uzytkownikow-budynkow-w-zwiazku-z-kampania-spoleczna-czyszczone-kominy-to-mniejszy-smog.html https://www.gminakamiennagora.pl/files/news/333-akt.jpg Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Czyszczone kominy to mniejszy smog" Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Czyszczone kominy to mniejszy smog" <p><a href="/files/file/Komunikat.pdf">Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Czyszczone kominy to mniejszy smog"</a></p> 2019-12-10T09:02:48+01:00 pl https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/komunikat-prezesa-miedzywojewodzkiego-cechu-kominiarzy-do-wlascicieli-zarzadcow-i-uzytkownikow-budynkow-w-zwiazku-z-kampania-spoleczna-czyszczone-kominy-to-mniejszy-smog.html https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/9ce79e26178b26b299c76c1ece129bbf.html https://www.gminakamiennagora.pl/files/news/36-akt.jpg SI Gminy Kamienna Góra, wydanie 4 2019 SI Gminy Kamienna Góra, wydanie 4 2019 <center><iframe src="https://www.youtube.com/embed/rcHIAqr152o" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></center> 2019-12-09T15:15:16+01:00 pl https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/9ce79e26178b26b299c76c1ece129bbf.html https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/informacja-z-dnia-2-grudnia-2019-r-o-przystapieniu-do-opracowania-projektu-programu-ochrony-powietrza-dla-stref-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-ktorym-w-2018-r-zostaly-przekroczone-poziomy-dopuszczalne-i-docelowe-substancji-w-powietrzu.html https://www.gminakamiennagora.pl/files/news/333-akt.jpg Informacja z dnia 2 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Informacja z dnia 2 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. <p><a href="http://bip.gminakamiennagora.pl/index.php?gid=48&grp=14d48fd9af08a170d5f78827d3dbbafc&ver=1&lpos=0_999&rpos=-1_-1#menuscroll"><br /></a></p> <p><a href="http://bip.gminakamiennagora.pl/index.php?gid=48&grp=14d48fd9af08a170d5f78827d3dbbafc&ver=1&lpos=0_999&rpos=-1_-1#menuscroll">Informacja z dnia 2 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. </a><a href="http://bip.gminakamiennagora.pl/index.php?gid=48&grp=14d48fd9af08a170d5f78827d3dbbafc&ver=1&lpos=0_999&rpos=-1_-1#menuscroll"><br /></a></p> <p> </p> 2019-12-09T07:40:21+01:00 pl https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/informacja-z-dnia-2-grudnia-2019-r-o-przystapieniu-do-opracowania-projektu-programu-ochrony-powietrza-dla-stref-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-ktorym-w-2018-r-zostaly-przekroczone-poziomy-dopuszczalne-i-docelowe-substancji-w-powietrzu.html https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/1687-wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-najmu-oraz-uzyczenia.html https://www.gminakamiennagora.pl/files/news/40-akt.jpg WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA. <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" align="left"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">KROŚ.6845.1.10.2019 Kamienna Góra, 04.12.2019 r.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>WYKAZ</strong></span></span></p> <p style="margin-left: -0.85cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA.</strong></span></span></p> <p style="margin-left: -0.85cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> <span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">201</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">9</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">, poz. </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">506 </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">ze zm</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">ianami</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">201</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">8</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL"> poz. </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">2204</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">ze zm</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">ianami</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">) – Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">najmu oraz użyczenia</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">.</span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-left: -0.85cm; margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1. Przeznacza się do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:</span></span></p> <table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="18*" /> <col width="17*" /> <col width="27*" /> <col width="24*" /> <col width="20*" /> <col width="46*" /> <col width="27*" /> <col width="33*" /> <col width="44*" /> </colgroup> <tbody> <tr> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Nr ewid. działki</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Pow. w</strong></span></span></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>m²</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Nr</strong></span></span></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>KW</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="10%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Położenie działki</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="8%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Rodzaj </strong></span></span></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>gruntu</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="18%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Okres</strong></span></span></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>umowy</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="13%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Wysokość czynszu</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="17%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Uwagi</strong></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">cz. 31</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">6000</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">JG1K/00003381/4</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="10%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Przedwojów</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="8%"> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"> </p> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">RV – 0,60 ha,</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="18%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Dzierżawa</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">do 3 lat</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="13%"> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">0,84 </span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">decytony</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">żyta</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">rocznie</span></span></span></p> <p style="font-weight: normal;" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="17%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Działka z utrudnionym dojazdem. Teren działki nie był użytkowany rolniczo. Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona.</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">609</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">4376</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">JG1K/00000169/1</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="10%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Krzeszów</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="8%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">R IV a – 0,4376 ha,</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="18%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Dzierżawa</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">do 3 lat</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="13%"> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">1,53 </span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">decytony </span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">żyta </span></span></span></p> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">rocznie</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="17%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Działka rolna.</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">cz. 79/4 </span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">1000</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">JG1K/00007093/6</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="10%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Ogorzelec</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="8%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">S-R IV b – 0,10 ha,</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="18%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Dzierżawa</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">do 3 lat</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="13%"> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">35,00 zł</span></span></span></p> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">rocznie</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="17%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Ogródek przydomowy</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">cz. 650/14</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">2</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">JG1K/00000169/1</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="10%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Krzeszów</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="8%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Bi – 0,0002 ha,</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="18%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Dzierżawa</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">do 3 lat</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="13%"> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">123,00 zł</span></span></span></p> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">brutto</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="17%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Powierzchnia reklamy Gmina Bolków</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">2. Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń:</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">- Urzędu Gminy Kamienna Góra,</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsiach: Przedwojów, Krzeszów, Ogorzelec.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – <a href="http://www.powiatowa.info/"><strong>www.powiatowa.info</strong></a>, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: <span style="text-decoration: underline;"><strong>www.gminakamiennagora.pl</strong></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" align="justify"> </p> 2019-12-05T13:58:20+01:00 pl https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/1687-wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-najmu-oraz-uzyczenia.html https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/grobonet-cmentarze-komunalne-w-gminie-kamienna-gora.html https://www.gminakamiennagora.pl/files/news/1686-akt.png Grobonet -cmentarze komunalne w gminie Kamienna Góra Grobonet -cmentarze komunalne w gminie Kamienna Góra <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://kamiennagoragmina.grobonet.com/gfx/slider1.jpg" alt="" width="800" height="267" /></p> <p> </p> <div>Zapraszamy do zapoznania i korzystania ze strony internetowej cmentarze komunalne w gminie Kamienna Góra.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="https://kamiennagoragmina.grobonet.com/index.php">https://kamiennagoragmina.grobonet.com/index.php</a></div> <div> </div> <div>W serwisie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszych komunalnych cmentarzy w miejscowości Pisarzowice i Leszczyniec.</div> <div>System GROBONET umożliwia odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na mapie cmentarza.</div> 2019-12-03T10:28:20+01:00 pl https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/grobonet-cmentarze-komunalne-w-gminie-kamienna-gora.html https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/naboru-ochotnikow-do-sluzby-przygotowawczej.html https://www.gminakamiennagora.pl/files/news/1685-akt.jpg Naboru ochotników do służby przygotowawczej. Naboru ochotników do służby przygotowawczej. <p style="text-align: center;">W związku z prowadzonym naborem na I turnus służby przygotowawczej na <br />potrzeby korpusu szeregowych zwracam się z prośbą o rozpowszechnianie poniższej <br />informacji  wśród  osób  bezrobotnych.  Szkolenie  na  potrzeby  pierwszego  turnusu <br />służby przygotowawczej realizowane będzie w okresie od 07 stycznia do 27 marca <br />2020 r. Mając na uwadze trudną sytuację życiową osób, które do tej pory nie odbyły <br />czynnej  służby  wojskowej,  pragniemy  zaproponować  tej  grupie  możliwość  odbycia <br />służby przygotowawczej.  <br />Służbę  przygotowawczą  pełni  się  w  okresie  zawieszenia  zasadniczej  służby <br />wojskowej. Ochotnicy, którzy chcieliby pełnić tę służbę muszą spełniać następujące <br />warunki: co najmniej 18 lat, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia <br />służby  wojskowej,  obywatelstwo  polskie,  ochotnik  nie  może  być  karany  za <br />przestępstwo  umyślne  oraz  musi  posiadać  wykształcenie  co  najmniej  gimnazjalne <br />albo  podstawowe  po  ukończeniu  ośmioletniej  szkoły  podstawowej  –  w  przypadku <br />kształcenia  na  potrzeby  korpusu  szeregowych.  Do  służby  wojskowej  zachęcamy <br />zarówno mężczyzn jak i kobiety. <br />Kandydatom  kształcącym  się  w  ramach  służby  przygotowawczej  <br />na  potrzeby  korpusu  szeregowych  przez  trzy  miesiące  tej  służby  zapewniamy: <br />bezpłatne  zakwaterowanie,  wyżywienie  i  umundurowanie  oraz  miesięczne <br />wynagrodzenie  finansowe  w  wysokości  1095  zł  oraz  odprawę  <br />po zakończeniu służby przygotowawczej w wysokości 2 250 zł. Ponadto zapewniamy <br />opiekę zdrowotną i pokrywamy ubezpieczenia społeczne. Istnieje również możliwość <br />zdobycia  w  trakcie  odbywania  służby  przygotowawczej  dodatkowych  kwalifikacji  i <br />umiejętności.  <br />Żołnierze,  którzy  odbędą  w  pełnym  wymiarze  służbę  przygotowawczą  mogą <br />ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych <br />na terenie całego kraju.  <br />  W związku z powyższym, proszę o wyeksponowanie na tablicy ogłoszeń <br />lub w innych widocznych miejscach przesłanych w załączeniu informacji.  <br /> <br />Zał. 2 na 2 ark. – tylko adresat. <br /> <br />WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ <br />w Kłodzku <br /> <br />/-/ ppłk Marek TOMASZEWSKI</p> 2019-12-03T10:18:24+01:00 pl https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/naboru-ochotnikow-do-sluzby-przygotowawczej.html https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/c08a7245047999f953e4abd365c5f2bf.html https://www.gminakamiennagora.pl/files/news/353-akt.jpg Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27.11.2019 r. w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27.11.2019 r. w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <table style="width: 972px;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="174" /> <col width="782" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="background: transparent;" width="174"> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/logotypy/herb-gminy.png" alt="" width="150" height="174" /></p> </td> <td style="background: transparent;" width="782"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center">Informacja</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center">Wójta Gminy Kamienna Góra</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center">z dnia 27.11.2019 r.</p> <p align="center">w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Wójt Gminy Kamienna Góra przypomina o obowiązku uzyskania przez podmioty wytwarzające odpady inne niż odpady komunalne wpisu do BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (zwanej BDO).</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Ministerstwo Środowiska uruchomiło w dniu 24 stycznia 2018 r. BDO wraz z którą utworzony został Rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten jest prowadzony przez marszałków województw. Podstawą prawną działania Rejestru jest ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Zgodnie z art. 50 przywołanej ustawy wniosek o wpis zobowiązani są złożyć m.in. wytwórcy odpadów, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Obowiązkiem wpisu objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Poniżej przedstawiamy listę <strong>przykładowych</strong> podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu:</p> <ol> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">sklepy spożywcze,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">sklepy wielkopowierzchniowe,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">firmy budowlane, remontowe,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">gabinety lekarskie,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">gabinety stomatologiczne,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">gabinety kosmetyczne,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">zakłady fryzjerskie,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">producenci baterii i akumulatorów,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">producenci pojazdów,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">producenci opakowań,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">rolnicy powyżej 75 ha ziemi,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">warsztaty samochodowe,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">warsztaty rzemieślnicze,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">zakłady produkcyjne,</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.</p> </li> </ol> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Ponadto wpis do Rejestru BDO, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 6 lit. g ustawy o odpadach powinni również uzyskać przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><strong> Przedsiębiorco, sprawdź zatem czy Twój kontrahent jest wpisany do Rejestru - BDO! </strong>Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu, ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. <strong>Dlatego ważne jest, aby zarejestrować się do końca 2019 roku. </strong>Aby sprawdzić potencjalnego kontrahenta, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady należy wejść na stronę <span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;">Rejestru-BDO</span></span></span>, skorzystać z wyszukiwarki i sprawdzić zakres prowadzonej działalności przez partnerów biznesowych.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><strong> Podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami prawa grożą sankcje karne: kara aresztu albo grzywny,</strong> <strong>administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,</strong> <strong>administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł. </strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Wszelkie informacje dotyczące Rejestru - BDO można uzyskać na stronach internetowych: <br /> - <a href="http://www.bdo.mos.gov.pl/">www.bdo.mos.gov.pl</a>;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, <strong>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA UL. WALOŃSKA 3-5 50-413 WROCŁAW;</strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><strong>- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego </strong><a href="http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42740,idmp,625,r,r">http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42740,idmp,625,r,r</a>.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Podmioty objęte obowiązkiem wpisu do Rejestru – BDO mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń, których aktualne terminy znajdują się na stronie internetowej <a href="https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/">https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/</a>. Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu 09.12.2019 r. we Wrocławiu.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="128*" /> <col width="128*" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="background: transparent;" width="50%"> <p> </p> </td> <td style="background: transparent;" width="50%"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center">Wójt Gminy Kamienna Góra</p> <p align="center">/-/ Patryk Straus</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> 2019-11-29T14:29:17+01:00 pl https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/c08a7245047999f953e4abd365c5f2bf.html