Aktualności - Gmina Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl/rss/aktualnosci.xml http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/tenis-stolowy-bez-granic.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/1710-akt.jpg Tenis stołowy bez granic Tenis stołowy bez granic <p style="text-align: justify;">Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z tegorocznej edycji Memoriału Bronka Furtaka i Jacka Urbana w tenisie stołowym, który rozegrany został na hali sportowej w Pisarzowicach w dniach 18 i 19 stycznia br. Zawody były elementem polsko-czeskiego projektu "Tenis stołowy bez granic" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.</p> <p style="text-align: justify;">Materiał filmowy udostępniamy dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Bizonia i portalu kamiennogorska.pl</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/VFzrxxdPb1Q" width="800" height="450" frameborder="0" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></iframe></p> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/logotypy/logo-Interreg-V-A.jpg" alt="" width="600" height="57" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/logotypy/logo-Euroregion-Nysa.png" alt="" width="172" height="57" /></p> 2020-01-20T11:49:53+01:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/tenis-stolowy-bez-granic.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/ogolnopolski-konkurs-grantowy-rownac-szanse-2020.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/1709-akt.png Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2020" Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2020" <p>Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie grantowym "Równać Szanse 2020". Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.</p> <p> </p> <p><strong>Kto może aplikować do konkursu? </strong></p> <p>O dotacje <strong>do 40 000 zł </strong>na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy <strong>1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. </strong> mogą ubiegać się:</p> <ul> <li>organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),</li> <li>domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.</li> </ul> <p><strong>Do kogo skierowany jest projekt?</strong></p> <p>Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.</p> <p> </p> <p><strong>Struktura konkursu</strong></p> <p>Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.</p> <p>Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej <a href="http://www.rownacszanse.pl/">www.rownacszanse.pl</a>.</p> <p> </p> <p><strong>Termin składania diagnoz: 16 marca godz.12.00</strong></p> <p>Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano <strong>serię bezpłatnych szkoleń z przygotowywania diagnoz lokalnych</strong>:</p> <p>Gdańsk - 8 II 2020; godz. 10:00 - 15:00</p> <p>Poznań - 8 II 2020; godz. 10:00 - 15:00</p> <p>Kraków - 15 II 2020; godz. 10:00 - 15:00</p> <p>Wrocław - 15 II 2020; godz. 10:00 - 15:00</p> <p>Warszawa - 29 II 2020; godz. 10:00 - 15:00</p> <p> Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu.</p> <p> </p> <p><strong>Program Równać Szanse</strong> realizowany jest od 2001 roku. <strong>Celem Programu</strong> jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Realizacja jak największej liczby projektów w ramach Programu "Równać Szanse 2020" w Państwa województwie pozwoli na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, może być także szansą dla lokalnych podmiotów na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności, a tym samym na rozwój potencjału całego środowiska. Zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do wszystkich potencjalnie zainteresowanych organizacji. Ponieważ Urzędy Marszałkowskie posiadają najbardziej aktualne informacje na temat organizacji, grup i instytucji funkcjonujących w skali lokalnej, zwracamy się właśnie do Państwa z prośbą o pomoc w promocji konkursu.</p> <p>W ciągu 19 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 3000 projektów na łączną kwotę ponad 34 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 150 tysięcy młodych osób.</p> <p>Uprzejmie prosimy o rozesłanie informacji o konkursie do działających w Państwa województwie podmiotów, które są uprawnione do startu w konkursie, a także o zamieszczenie informacji na Państwa stronach internetowych oraz portalach dla podmiotów pozarządowych.</p> <p>Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl .</p> <p> </p> <p>Bezpośrednie linki:</p> <p><a href="https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap">https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/rownacszanse.pfdim/">https://www.facebook.com/rownacszanse.pfdim/</a></p> 2020-01-20T10:25:48+01:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/ogolnopolski-konkurs-grantowy-rownac-szanse-2020.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/xvi-sesja-rady-gminy-kamienna-gora.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/333-akt.jpg XVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra XVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra <p class="western" style="margin-left: 9cm; margin-bottom: 0cm; orphans: 0; widows: 0;" align="right"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Kamienna Góra, dnia 17.01.2020 r.</span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">OS.0002.1.2020 </span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="left"> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><strong> Radny(a) Rady Gminy </strong></span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><strong> Kamienna Góra</strong></span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="left"> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="left"> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="left"> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"> Na podstawie art. 20 ust. 1 </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">U</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.) – zwołuję </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">XV</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">I </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">Sesję Rady Gminy Kamienna Góra w dniu </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><strong>3</strong></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><strong>1 stycznia </strong></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><strong>20</strong></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><strong>20</strong></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><strong> r. </strong></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">o godzinie </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">10</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">:</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">0</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">0 </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">w Urzędzie Gminy Kamienna Góra ul. Aleja </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">W</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">ojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra (sala narad - III piętro pok 402).</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">P</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">orząd</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">ek</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;"> obrad </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">obejmuje</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">: </span></span></span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 115%;" align="justify"> </p> <ol> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Otwarcie Sesji.</span></span></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Informacja o protokole z poprzedniej sesji.</span></span></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.</span></span></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.</span></span></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Podjęcie uchwał:</span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><em><span style="font-size: small;">- </span><span style="font-size: small;">projekt uchwały </span><span style="font-size: small;">w sprawie </span><span style="font-size: small;">dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,</span></em></span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><em>- projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.</em></span></span></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 115%;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Sprawy różne.</span></span></span></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Zamknięcie obrad.</span></span></p> </li> </ol> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p class="western" style="font-weight: normal; line-height: 115%;" align="left"> </p> <p class="western" style="font-weight: normal; line-height: 115%;" align="left"> </p> <p> </p> <center><iframe src="https://www.youtube.com/embed/fjZ09N_XhR8" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></center> 2020-01-17T13:41:42+01:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/xvi-sesja-rady-gminy-kamienna-gora.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/obwieszczenie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie-zarzadu-zlewni-w-lwowku-slaskim-z-dnia-02012020-r-znak-wrzuz34216242019bk.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/353-akt.jpg Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 02.01.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.421.624.2019.BK Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 02.01.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.421.624.2019.BK <div> <div> <div> <div class="row" style="text-align: center;"><a href="http://bip.gminakamiennagora.pl/index.php?gid=48&grp=093359d1c19a26ba60a3d6421230ff7d&ver=1&lpos=0_999&rpos=-1_-1#menuscroll"><span style="font-family: Arial;">Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 02.01.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.421.624.2019.BK</span></a></div> </div> </div> </div> 2020-01-13T10:55:25+01:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/obwieszczenie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie-zarzadu-zlewni-w-lwowku-slaskim-z-dnia-02012020-r-znak-wrzuz34216242019bk.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/1706-wojt-gminy-kamienna-gora-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-z-gminnego-zasobu-nieruchomosci-leszczyniec.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/7-akt.jpg Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości : Leszczyniec Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości : Leszczyniec <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="right"><span style="font-size: x-small;">Kamienna Góra, dnia </span><span style="font-size: x-small;">07</span><span style="font-size: x-small;">.</span><span style="font-size: x-small;">01</span><span style="font-size: x-small;">.20</span><span style="font-size: x-small;">20</span><span style="font-size: x-small;"> r.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span style="font-size: x-small;">KROŚ.6840.28.2018</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>O G Ł O S Z E N I E </strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: small;">Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I</span><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"> przetarg ustny nieograniczony</span></span><span style="font-size: small;"> na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości : </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <table style="width: 624px;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="22" /> <col width="85" /> <col width="87" /> <col width="83" /> <col width="79" /> <col width="107" /> <col width="103" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="22"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Lp.</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="85"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Nr ewidencyjny działki</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="87"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Powierzchnia</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>w ha</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Położenie działki </strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="79"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Nr KW</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="107"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Przeznaczenie</strong></span></p> <p align="center"> </p> </td> <td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="103"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>(brutto) </strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="22"> <p align="center"><span style="font-size: small;">1</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="85"> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>33/12</strong></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="87"> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>0,1686</strong></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Leszczyniec</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="79"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal;"><strong>JG1K/00007</strong></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal;"><strong>104/7</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń</strong></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"> </p> <p align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="107"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: x-small;"><em><strong>Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna </strong></em></span></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: x-small;"><em><strong>Decyzja o warunkach zabudowy nr 71/2019 z dnia 26.11.2019 r.</strong></em></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="103"> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>55 000,00 zł</strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;">Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości </span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: normal;">odbędzie się w dniu </span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>0</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>lutego</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>20</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>20</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong> r. o godzinie 1</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>,00 </strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: normal;">w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">5 500</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">,00 zł (słownie: </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">pięć tysięcy pięćset</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: underline;"><strong>05 lutego 2020 </strong></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>r.</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">3</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">3/12</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> - obręb </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">L</span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">eszczyniec</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">”.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Wszelkich informacji na temat możliwości przyłączenia w/w działki do sieci wodociągowej udziela Referat Wodociągów i Kanalizacji, pok nr 304 tut. Urzędu </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości. </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: normal;">Wadium</span></span><span style="font-size: x-small;"> wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="left"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><strong> BANK SPÓŁDZIELCZY</strong></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Kamienna Góra </strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="center"><span style="font-size: x-small;"><em><strong>04 8395 0001 0000 2075 2009 0033</strong></em></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń </span></p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;">Urzędu Gminy Kamienna Góra,</span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;">w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi:</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><strong>L</strong></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><strong>eszczyniec</strong></span></span></span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">na stronie internetowej gminy</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><strong> : </strong></span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: x-small;"><em><strong><a href="http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/">www.gmina</a>kamiennagora.pl</strong></em></span></span></span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; background: #ffffff;" align="justify"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">na stronie internetowej : </span></span></span></span></span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.powiatowa.info/"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">www.powiatowa.info</span></span></span></a></span></span></span></p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p> 2020-01-10T10:49:12+01:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/1706-wojt-gminy-kamienna-gora-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-z-gminnego-zasobu-nieruchomosci-leszczyniec.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wojt-gminy-kamienna-gora-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-z-gminnego-zasobu-nieruchomosci-krzeszow.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/7-akt.jpg Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości : Krzeszów Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości : Krzeszów <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="right"><span style="font-size: x-small;">Kamienna Góra, dnia </span><span style="font-size: x-small;">07</span><span style="font-size: x-small;">.</span><span style="font-size: x-small;">01</span><span style="font-size: x-small;">.20</span><span style="font-size: x-small;">20</span><span style="font-size: x-small;"> r.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span style="font-size: x-small;">KROŚ.6840.27.2018</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>O G Ł O S Z E N I E </strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: small;">Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I</span><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"> przetarg ustny nieograniczony</span></span><span style="font-size: small;"> na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości : </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <table style="width: 665px;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="22" /> <col width="85" /> <col width="85" /> <col width="76" /> <col width="79" /> <col width="116" /> <col width="144" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="22"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Lp.</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="85"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Nr ewidencyjny działki</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="85"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Powierzchnia</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>w ha</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="76"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Położenie działki </strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="79"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Nr KW</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="116"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Przeznaczenie</strong></span></p> <p align="center"> </p> </td> <td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="144"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>(brutto) </strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="22"> <p align="center"><span style="font-size: small;">1</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="85"> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>1055</strong></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="85"> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>0,0549</strong></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="76"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Krzeszów</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="79"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal;"><strong>JG1K/00000</strong></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal;"><strong>169/1</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal;" align="center"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"> </p> <p align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="116"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: x-small;"><em><strong>Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna </strong></em></span></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: x-small;"><em><strong>Decyzja o warunkach zabudowy nr 73/2019 z dnia 28.11.2019 r.</strong></em></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="144"> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>39 900,00 zł</strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;">Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości </span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: normal;">odbędzie się w dniu </span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>0</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>lutego</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>20</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>20</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong> r. o godzinie 10,00 </strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: normal;">w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 3 </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">9</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">90,00 zł (słownie: trzy tysiące </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">dziewięćset</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> dziewięćdziesiąt złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: underline;"><strong>05 lutego 2020 </strong></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>r.</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">1055</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> - obręb </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">Krzeszów</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">” </span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Wszelkich informacji na temat możliwości przyłączenia w/w działki do sieci wodociągowej udziela Referat Wodociągów i Kanalizacji, pok nr 304 tut. Urzędu </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości. </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: normal;">Wadium</span></span><span style="font-size: x-small;"> wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="left"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><strong> BANK SPÓŁDZIELCZY</strong></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Kamienna Góra </strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="center"><span style="font-size: x-small;"><em><strong>04 8395 0001 0000 2075 2009 0033</strong></em></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń </span></p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;">Urzędu Gminy Kamienna Góra,</span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;">w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi:</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><strong>Krzeszów</strong></span></span></span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">na stronie internetowej gminy</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><strong> : </strong></span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: x-small;"><em><strong><a href="http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/">www.gmina</a>kamiennagora.pl</strong></em></span></span></span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; background: #ffffff;" align="justify"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">na stronie internetowej : </span></span></span></span></span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.powiatowa.info/"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">www.powiatowa.info</span></span></span></a></span></span></span></p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p> 2020-01-10T10:45:29+01:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wojt-gminy-kamienna-gora-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-z-gminnego-zasobu-nieruchomosci-krzeszow.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wojt-gminy-kamienna-gora-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-z-gminnego-zasobu-nieruchomosci-leszczyniec.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/50-akt.jpg Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości : Leszczyniec Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości : Leszczyniec <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="right"><span style="font-size: x-small;">Kamienna Góra, dnia </span><span style="font-size: x-small;">07</span><span style="font-size: x-small;">.</span><span style="font-size: x-small;">01</span><span style="font-size: x-small;">.20</span><span style="font-size: x-small;">20</span><span style="font-size: x-small;"> r.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span style="font-size: x-small;">KROŚ.6840.26.2018</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>O G Ł O S Z E N I E </strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: small;">Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I</span><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"> przetarg ustny nieograniczony</span></span><span style="font-size: small;"> na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości : </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <table style="width: 624px;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="22" /> <col width="85" /> <col width="87" /> <col width="83" /> <col width="79" /> <col width="107" /> <col width="103" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="22"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Lp.</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="85"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Nr ewidencyjny działki</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="87"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Powierzchnia</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>w ha</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Położenie działki </strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="79"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Nr KW</strong></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="107"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Przeznaczenie</strong></span></p> <p align="center"> </p> </td> <td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="103"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu</strong></span></p> <p align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="22"> <p align="center"><span style="font-size: small;">1</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="85"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>146/26</strong></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="87"> <p align="center"><strong><span style="font-size: small;">0,</span><span style="font-size: small;"><span lang="zxx">4</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="zxx">446</span></span></strong></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p align="center"><span style="font-size: small;"><span lang="zxx"><strong>L</strong></span></span><span style="font-size: small;"><span lang="zxx"><strong>eszczyniec</strong></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="79"> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>JG1K/00007104/7</strong></span></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)</span></span></span></p> <p align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="107"> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Tereny rolne</strong></span></p> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">(bez możliwości zabudowy)</span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="103"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"> </p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><span lang="zxx"><strong>1</strong></span><span lang="zxx"><strong>5 900</strong></span><strong>,00</strong><strong> zł</strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;">Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości </span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: normal;">odbędzie się w dniu </span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>0</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>lutego</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>20</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>20</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong> r. o godzinie 1</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>2</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>,00 </strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: normal;">w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">1 </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">590</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">,00 zł (słownie: </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">t</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">ysiąc pięćset dziewięćdziesiąt </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: underline;"><strong>05 lutego 2020 </strong></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>r.</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr </span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">146/26</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> - obręb </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">L</span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">eszczyniec</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">”.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości. </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: normal;">Wadium</span></span><span style="font-size: x-small;"> wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="left"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><strong> BANK SPÓŁDZIELCZY</strong></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="center"><span style="font-size: x-small;"><strong>Kamienna Góra </strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;" align="center"><span style="font-size: x-small;"><em><strong>04 8395 0001 0000 2075 2009 0033</strong></em></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"> Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń </span></p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;">Urzędu Gminy Kamienna Góra,</span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;">w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi:</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><strong>L</strong></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL"><strong>eszczyniec</strong></span></span></span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">na stronie internetowej gminy</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: none;"><strong> : </strong></span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: x-small;"><em><strong><a href="http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/">www.gmina</a>kamiennagora.pl</strong></em></span></span></span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; background: #ffffff;" align="justify"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">na stronie internetowej : </span></span></span></span></span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.powiatowa.info/"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">www.powiatowa.info</span></span></span></a></span></span></span></p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p> 2020-01-10T10:42:43+01:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wojt-gminy-kamienna-gora-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-z-gminnego-zasobu-nieruchomosci-leszczyniec.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/si-gminy-kamienna-gora-wydanie-vi2019.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/36-akt.jpg SI Gminy Kamienna Góra, wydanie VI/2019 SI Gminy Kamienna Góra, wydanie VI/2019 <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, Noto, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">SI Gminy Kamienna Góra, wydanie VI/2019 a w nim: </span></p> <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, Noto, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">- VII Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej </span></p> <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, Noto, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">- XV. Sesja Rady Gminy kamienna Góra </span></p> <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, Noto, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">- Jarmark Mikołajkowy - Gminne Spotkanie przy Wigilijnym Stole </span></p> <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, Noto, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">- Życzenia, Patryk Straus Wójt gminy Kamienna Góra</span></p> <p> </p> <center><iframe src="https://www.youtube.com/embed/dM2iesy9XI0" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></center> 2020-01-07T10:16:40+01:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/si-gminy-kamienna-gora-wydanie-vi2019.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-najmu-oraz-uzyczenia-olszyny.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/75-akt.jpg WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA. - Olszyny WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA. - Olszyny <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" align="left"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">KROŚ.6845.1.1.2020 Kamienna Góra, 03.01.2020 r.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>WYKAZ</strong></span></span></p> <p style="margin-left: -0.85cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA.</strong></span></span></p> <p style="margin-left: -0.85cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> <span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">201</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">9</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">, poz. </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">506 </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">ze zm</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">ianami</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">201</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">8</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL"> poz. </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">2204</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">ze zm</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">ianami</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">) – Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">najmu oraz użyczenia</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">.</span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-left: -0.85cm; margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1. Przeznacza się do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:</span></span></p> <table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="18*" /> <col width="17*" /> <col width="27*" /> <col width="24*" /> <col width="20*" /> <col width="46*" /> <col width="27*" /> <col width="33*" /> <col width="44*" /> </colgroup> <tbody> <tr> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Nr ewid. działki</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Pow. w</strong></span></span></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>m²</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Nr</strong></span></span></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>KW</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="10%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Położenie działki</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="8%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Rodzaj </strong></span></span></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>gruntu</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="18%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Okres</strong></span></span></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>umowy</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="13%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Wysokość czynszu</strong></span></span></span></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="17%"> <p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Uwagi</strong></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">cz. 75</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="7%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">30</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">JG1K/00007113/3</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="10%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Olszyny</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="8%"> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"> </p> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Br-ŁIV – 0,0030 ha,</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="18%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Dzierżawa</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="11%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">do 3 lat</span></span></span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="13%"> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">36,90 zł </span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">brutto</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">miesięcznie</span></span></span></p> <p style="font-weight: normal;" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="17%"> <p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;">Grunt pod pomieszczenie typu blaszak bądź garaż typu blaszak</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">2. Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń:</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">- Urzędu Gminy Kamienna Góra,</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsiach: Olszyny.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – <a href="http://www.powiatowa.info/"><strong>www.powiatowa.info</strong></a>, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: <span style="text-decoration: underline;"><strong>www.gminakamiennagora.pl</strong></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" align="justify"> </p> 2020-01-03T14:52:42+01:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-najmu-oraz-uzyczenia-olszyny.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/urzad-gminy-nieczynny-27-grudnia-piatek-2019-r.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/333-akt.jpg Urząd Gminy nieczynny 27 grudnia (piątek) 2019 r. Urząd Gminy nieczynny 27 grudnia (piątek) 2019 r. <p>Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra Nr 76/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. Urząd Gminy Kamienna Góra w dniu 27 grudnia (piątek) będzie nieczynny. Odpracowanie dnia wolnego nastąpiło 7 grudnia 2019 r. (sobota) o czym informowaliśmy na naszych stronach od 20.11.2019 r. Za utrudnienia przepraszamy</p> 2019-12-23T10:59:54+01:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/urzad-gminy-nieczynny-27-grudnia-piatek-2019-r.html