Aktualności - Gmina Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl/rss/aktualnosci.xml http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/dotacje-na-przydomowe-zbiorniki-na-deszczowke-program-moja-woda.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/1825-akt.jpg DOTACJE NA PRZYDOMOWE ZBIORNIKI NA DESZCZÓWKĘ – PROGRAM „MOJA WODA” DOTACJE NA PRZYDOMOWE ZBIORNIKI NA DESZCZÓWKĘ – PROGRAM „MOJA WODA” <h2 class="western" style="line-height: 150%;"><span style="font-size: small;">DOTACJE NA PRZYDOMOWE ZBIORNIKI NA DESZCZÓWKĘ – PROGRAM „MOJA WODA” </span></h2> <p style="line-height: 150%;"> </p> <table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="128*" /> <col width="128*" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border: none; padding: 0cm;" width="50%"> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/ochrona-srodowiska/moja_woda/ministerstwo_klimatu.png" alt="" width="200" height="63" /></p> </td> <td style="border: none; padding: 0cm;" width="50%"> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/ochrona-srodowiska/moja_woda/nfos.jpg" alt="" width="200" height="82" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-size: small;"><br /> Uprzejmie informujemy, że Ministerstwa Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy program „Moja Woda”, którego celem jest wsparcie tworzenia przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe i roztopowe. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-size: small;"><br /> Na zadania związane z realizacją programu na lata 2020-2024 przeznaczono 100 milionów złotych, co może przyczynić się do powstanie 20 tysięcy przydomowych mikro instalacji retencyjnych.</span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-size: small;"><br /> Beneficjent, czyli właściciel domu </span><span style="font-size: small;">jednorodzinnego</span><span style="font-size: small;"> na terenie gminy wiejskiej może otrzymać dofinansowanie do </span><strong><span style="font-size: small;">80</span></strong><span style="font-size: small;">% wartości inwestycji, ale nie więcej niż </span><strong><span style="font-size: small;">5000</span></strong><span style="font-size: small;"> zł. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-size: small;">Refundacji będą podlegać koszty poniesione po 1 czerwca 2020 r. Rozliczenie kosztów nastąpi na podstawie faktur i rachunków potwierdzających poniesione wydatki.</span></p> <p style="line-height: 150%;"> </p> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-size: small;">Obsługę programu prowadzić będą Wojewódzkie Fundusze Gospodarki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dla naszego województwa WFOŚiGW we Wrocławiu). Wnioski o dofinansowanie </span><span style="font-size: small;">mikro instalacji</span><span style="font-size: small;"> będzie można składać od 1 lipca 2020 r.<br /> <br /> Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu <a href="https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-program-moja-woda--100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji">https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-program-moja-woda--100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji</a> </span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-size: small;">lub</span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-size: small;">na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu <a href="https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1739,od-1-lipca-nowy-program-moja-woda-100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji">https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1739,od-1-lipca-nowy-program-moja-woda-100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji</a>. </span></p> <table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="128*" /> <col width="128*" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border: none; padding: 0cm;" width="50%"> <p> <img style="float: right;" src="/files/image/ochrona-srodowiska/moja_woda/moja-woda-2.jpg" alt="" width="300" height="261" /></p> </td> <td style="border: none; padding: 0cm;" width="50%"> <p> <img style="float: left;" src="/files/image/ochrona-srodowiska/moja_woda/moja-woda-grafika.jpg" alt="" width="300" height="258" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2020-06-04T13:25:10+02:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/dotacje-na-przydomowe-zbiorniki-na-deszczowke-program-moja-woda.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/af9e6e3ff9ffa10c2415a0e42c56658c.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/333-akt.jpg Informacja o bazach środowiskowych. Informacja o bazach środowiskowych. <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="30*" /> <col width="226*" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border: none; padding: 0cm;" width="12%"> <p> <img style="vertical-align: middle;" src="/files/image/logo1.png" alt="" width="150" height="172" /></p> </td> <td style="border: none; padding: 0cm;" width="88%"> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Ekoportal – publicznie dostępny wykaz danych oraz Baza OOŚ – baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko.</strong></span></h2> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="128*" /> <col width="128*" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border: none; padding: 0cm;" width="50%"> <p> <img style="vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/ochrona-srodowiska/ministerstwo-klimatu.png" alt="" width="300" height="94" /></p> </td> <td style="border: none; padding: 0cm;" width="50%"> <p> <img style="vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/ochrona-srodowiska/Baza_oos1_1__proxy.jpg" alt="" width="133" height="133" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">GMINA KAMIENNA GÓRA prowadzi Publicznie dostępny wykaz, udostępniany organom administracji publicznej nieodpłatnie przez Ministerstwo Klimatu. Link do wykazów, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych znajduje się pod adresem:</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">• wykaz.ekoportal.pl</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">oraz</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamienna Góra, w zakładce Informacje Publiczne, Ochrona Środowiska, Publicznie dostępny wykaz danych:</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">https://bip.gminakamiennagora.pl/index.php?gid=839e1c4341496db0e44b3ebbd44bf743&lpos=3_4&rpos=-1_-1#menuscroll</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Zgodnie z art. 128 oraz art. 129 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2012 r., poz. 529) WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA jest obowiązany do wprowadzania i aktualizacji danych w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko jest systemem informatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie:</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">a) strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">b) ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">c) ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Link do ww. Bazy znajduje się pod adresem:</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">• Baza danych OOŚ</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">oraz</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamienna Góra, w zakładce Informacje Publiczne, Ochrona Środowiska, Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko:</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">https://bip.gminakamiennagora.pl/index.php?gid=9ab1853693fc813590d96717fd4beb5b&lpos=3_4&rpos=-1_-1#menuscroll</p> 2020-06-03T13:55:54+02:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/af9e6e3ff9ffa10c2415a0e42c56658c.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/333-akt.jpg Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców <br /> przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2</p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Warszawa, 25.05.2020 r.</p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:</p> <ol> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"><a name="_Hlk36456874"></a> Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.</p> </li> </ol> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:</p> <ol type="A"> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.</p> </li> </ol> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane procedury. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.</p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">REKOMENDACJE</p> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <ol type="A"> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.</p> </li> </ol> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <ol> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Po przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemca dokonuje się, obok rutynowych działań służb, obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz wpisu wszystkich osób przekraczających granicę, oprócz kierowcy, do sytemu EWP celem objęcia 14-dniową kwarantanną.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Pracownicy otrzymują informację pisemną nt. ich obowiązków, zasad kwarantanny, postępowania w przypadku zachorowania (w języku polskim i ojczystym), co zapewnia pracodawca.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Przewóz pracownika sezonowego do konkretnego gospodarstwa rolnego odbywa się transportem zorganizowanym (np. bus) lub transportem zapewnionym przez rolnika - transport indywidualny poprzez osobisty odbiór przy czym każda z osób przed wejściem do pojazdu myje i dezynfekuje ręce oraz zakłada osłonę na nos i usta do czasu dotarcia na miejsce docelowe; rekomenduje się, aby strefa kierowcy była oddzielona od strefy pasażera przesłoną. Kierowca jest obowiązany do stosowania się do aktualnych zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Czas przejazdu pracownika sezonowego od momentu przekroczenia granicy RP do docelowego gospodarstwa nie może przekroczyć 24 h. W czasie przerw w trakcie przejazdu – korzystania np. z toalety – konieczna jest osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk przed i po czynnościach higienicznych.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający zobowiązany jest do zgłoszenia PPIS właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi).</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia bezobjawowego. Test obecnie można wykonać u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego w systemie Drive Thru – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformuje na wniosek rolnika/plantatora o najbliższej lokalizacji Drive Thru.( Instrukcja wykonania testu w załączniku). Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty obowiązkiem odbywania kwarantanny, ma możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że obowiązuje całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa w okresie odbywania kwarantanny, ogranicza się kontakt także do niezbędnego minimum z osobami zamieszkującymi dane gospodarstwo.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">W czasie odbywania kwarantanny Policja sprawuje dozór nad osobami obowiązanymi do jej odbycia; złamanie obowiązku grozi karą w wysokości do 30 tys. zł (ok. 7 100 USD, 6 600 EUR, 190 840 UAH).</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Jest możliwość, aby najwcześniej w 7 dniu kwarantanny pobrać pracownikowi wymaz do badania PCR, a po otrzymaniu wyniku ujemnego zwolnić go z odbywania dalszej części kwarantanny. Koszt testu pokrywa rolnik, u którego docelowo zatrudniony jest pracownik sezonowy. W przypadku otrzymania wyniku dodatniego sposób postępowania określa dalsza cześć wytycznych.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Należy zapewnić osobom kwarantannowanym odpowiednie warunki zakwaterowania z pełnym węzłem sanitarnym i wydzielonymi pomieszczeniami do pobytu. W przypadku dużej liczby pracowników w gospodarstwie należy wydzielić oddzielne kwatery (oddzielne wejścia) dla niewielkich grup osób – do max 10 pracowników, i tak zorganizować ich pobyt, aby w okresie odbywania kwarantanny grupy nie stykały się ze sobą zarówno w pracy, jak i poza nią w pomieszczeniach socjalnych, podczas transportu na pole/miejsce wykonywania pracy, na podwórku, itp., Takie postępowanie pozwoli, aby w przypadku wystąpienia zakażenia u jednego z pracowników „wyeliminowane zostały” tylko osoby z danej grupy (10 pracowników), a nie wszyscy pracownicy będący w kwarantannie.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Zaleca się, aby pracownicy sezonowi w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą zbiór owoców miękkich (maliny, truskawki, jagody etc) i warzyw zielonych jedzonych na surowo (sałata, rukola, szpinak etc) oraz pracujący przy obróbce (np. obieranie, krojenie owoców, porcjowanie etc) żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia stosowali zarówno osłonę ust i nosa jak również rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane. Wszelkie objawy choroby zakaźnej, w tym ze strony układu pokarmowego, powodują odsunięcie pracownika od wszelkich prac związanych z żywnością.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Należy zapewnić systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń, w których przebywają ludzie.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Wyłączyć z użytkowania pomieszczenia, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi takie jak wspólne sale telewizyjne, stołówki.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Podczas pobytu pracownik sezonowy w gospodarstwie musi mieć zapewniony bieżący dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić mu możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Zatrudniający rolnik powinien mieć listę telefonów do każdej z osób, a także przekazać pracownikom najważniejsze numery telefonów (pogotowie, powiatowa stacja sanitarna-epidemiologiczna, infolinia NFZ).</p> </li> </ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <ol type="A" start="2"> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.</p> </li> </ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <ol> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Gospodarstwo zapewnia zatrudnionym cudzoziemcom środki ochrony osobistej, w tym maseczki/ osłonę ust, nosa w zależności od potrzeb i specyfiki pracy, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Gospodarz wywiesza w miejscach zakwaterowania i wykonywania pracy instrukcje dot. mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki (w języku polskim i języku ojczystym pracowników).</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Gospodarstwo dysponuje termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temp) - w przypadku innego termometru - dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury jest wykonywany u pracowników przynajmniej 1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem pracy. Gospodarz powinien uzyskać zgodę pracownika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 370C kwalifikuje do odsunięcia pracownika od świadczenia pracy, pozostania na kwaterze i częstszego pomiaru temperatury. Jeśli temperatura rośnie – wskazana teleporada.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Pracownicy powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii takimi jak:</p> </li> </ol><ol><ol type="a"> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Przed rozpoczęciem pracy, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są 2 m).</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do worka/kosza i umyć ręce.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy (jeśli nie jest to pole).</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Należy dbać o higienę w miejscu zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet – przynajmniej 3 razy dziennie leży po stronie pracowników. Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia gospodarz, który nadzoruje procesy higieniczne.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Gospodarz zapewnia pranie odzieży, pościeli itp.; pranie powinno odbywać się w temperaturze, co najmniej 60 0 C z dodatkiem detergentu.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Gospodarz zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.</p> </li> </ol></ol> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <ol start="5"> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Zaleca się, aby praca w gospodarstwie odbywała się w niewielkich grupach (zalecane tak jak przy podziale na kwatery), z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowej odległości między pracownikami lub praca w maseczkach.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Zaleca się wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Pomiędzy wymianą grup należy zachować odstęp czasowy umożliwiający przewietrzenie pomieszczenia pracy (jeśli odbywa się ona w pomieszczeniu), ewentualnie przeprowadzenie czynności porządkowych, w tym dezynfekcji powierzchni narażonych na częste dotykanie, w zależności od rodzaju pomieszczenia i specyfiki pracy.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Posiłki powinny być pracownikom dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby mogli rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze. powyżej 600 C, a o ile to możliwe - wyparzanie. Dopuszcza się, aby pracownicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytki wyłącznie indywidualnego.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Przy pracach na polu, jak również innych pracach rolniczych np. sortowanie, obieranie, krojenie stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić takiej odległości  to pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii, a więc przede wszystkim  maseczki.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Rekomenduje się wyznaczenie w gospodarstwie osób/ osoby do kontaktu z pracownikami sezonowymi, które będą odpowiedzialne m.in. za transport na pole i dostarczanie żywności oraz realizację najpilniejszych potrzeb życiowych pracowników. Osoby te mają ściśle przestrzegać zasad higieny i reżimu sanitarnego (w tym: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie odległości od innych osób min. 2 m, mycie rąk).</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Rekomenduje się wyznaczenie w gospodarstwie osób/ osoby do kontaktu zewnętrznego - osoba nie może mieć kontaktu z pracownikami sezonowymi i innymi, przebywającymi w kwarantannie. Osoby te mogą kontaktować się z otoczeniem gospodarstwa w tym dostarczać płody rolne do skupu, realizować zakupy itp., pod warunkiem, że nie występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">W przypadku, gdy w gospodarstwie wystąpi przypadek zachorowania, gospodarstwo kontynuuje swoją produkcję, z wyłączeniem tej części w której wystąpiło zdarzenie.</p> </li> </ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <ol type="A" start="3"> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem <br /> u pracownika.</p> </li> </ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <ol> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Każdy dodatni przypadek, potwierdzony badaniami, powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zabronione jest świadczenie pracy. Powinni pozostać w miejscu zakwaterowania i skontaktować się telefonicznie ze wskazaną osobą.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Osoba wyznaczona w gospodarstwie do kontaktu z kwarantannowanymi pracownikami powiadamia gospodarza/ pracodawcę i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu ustalenia postępowania. W razie pogarszania się stanu zdrowia pracownika z nr 999 lub 112.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i przewieść transportem indywidualnym do miejsca zakwaterowania. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz postępować jak w pkt. C.3.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Pracownik powinien oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, <br /> w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Zaleca się ustalenie obszaru w obiekcie, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania tego obszaru, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).</p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.</p> </li> </ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">Załącznik – instrukcje</p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">- Jak prawidłowo myć ręce</p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">- Jak skutecznie dezynfekować ręce</p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">- Jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczkę</p> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 150%;">- Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice</p> 2020-06-02T09:09:34+02:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-czadrow-107.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/7-akt.jpg Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czadrów 107 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czadrów 107 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="right">Kamienna Góra, dnia 01.06.2020 r.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL">KROŚ.7125.4.2020</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="center"><strong>W Y K A Z </strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="center"><strong>NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY</strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 poz. 65 ze zm.) - Wójt Gminy Kamienna Góra podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości lokalowe z gminnego zasobu nieruchomości :</p> </li> </ul> <table style="width: 677px;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="25" /> <col width="45" /> <col width="89" /> <col width="52" /> <col width="72" /> <col width="83" /> <col width="68" /> <col width="80" /> <col width="89" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="25"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">Lp.</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="45"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Nr lokalu</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="89"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">Położenie lokalu</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="52"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">Pow. użytkowa lokalu</span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL">[m2]</span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="72"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">udział w częściach wspólnych budynku i działce</span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">[%]</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">Nr księgi wieczystej</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">macierzystej</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">(gruntowej)</span></p> <p lang="zxx" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="68"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">Nr ewid.</span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">działki siedliskowej</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="80"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">Przeznaczenie</span></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="89"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Ogólna cena nieruchomości </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="25"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">1</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="45"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">4</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="89"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Czadrów bud. Nr 1<span lang="zxx">07-108</span></span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">(klatka nr 107)</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="52"> <p lang="zxx" align="center"> </p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">25,60</span></p> <p lang="zxx" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="72"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">3,47</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">JG1K/000270<span lang="zxx">13/8</span> (dla działki)</span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">wolna od wpisów i obciążeń</span></p> <p lang="zxx" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="68"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">181/<span lang="zxx">100</span></span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">o pow. </span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">0,<span lang="zxx">0923</span> ha</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="80"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Lokal mieszkalny</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="89"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;"><span lang="zxx">37 800</span>,00 zł</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> Przedmiotowy lokal mieszkalny zostanie sprzedany na rzecz jego dotychczasowego Najemcy, korzystającego z prawa pierwszeństwa do zakupu.</span></p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL">Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r., poz. 65 z późn. zmianami), winny złożyć wnioski o jej nabycie w terminie do 14.07.2020 r.</span></p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie w/wym. terminu.</p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń :</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> - Urzędu Gminy Kamienna Góra,</span>( w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu),</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> - w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi :</span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;">Czadrów</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;"> Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: www.gminakamiennagora.pl</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> 2020-06-02T09:03:56+02:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-czadrow-107.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-czadrow-110.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/7-akt.jpg Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czadrów 110 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czadrów 110 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="right">Kamienna Góra, dnia 01.06.2020 r.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL">KROŚ.7125.6.2020</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="center"><strong>W Y K A Z </strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="center"><strong>NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY</strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 poz. 713 ze zm. ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 poz. 65 ze zm.) - Wójt Gminy Kamienna Góra podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości lokalowe z gminnego zasobu nieruchomości :</p> </li> </ul> <table style="width: 677px;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="25" /> <col width="45" /> <col width="89" /> <col width="52" /> <col width="72" /> <col width="83" /> <col width="68" /> <col width="80" /> <col width="89" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="25"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">Lp.</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="45"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Nr lokalu</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="89"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">Położenie lokalu</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="52"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">Pow. użytkowa lokalu</span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL">[m2]</span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="72"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">udział w częściach wspólnych budynku i działce</span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">[%]</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">Nr księgi wieczystej</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">macierzystej</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">(gruntowej)</span></p> <p lang="zxx" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="68"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">Nr ewid.</span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">działki siedliskowej</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="80"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">Przeznaczenie</span></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="89"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Ogólna cena nieruchomości </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="25"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">1</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="45"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">1</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="89"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Czadrów bud. Nr 1<span lang="zxx">09 - 110</span></span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">(klatka nr 110)</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="52"> <p lang="zxx" align="center"> </p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">57,10</span></p> <p lang="zxx" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="72"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">7,83</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">JG1K/000270<span lang="zxx">07/3</span> (dla działki)</span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">wolna od wpisów i obciążeń</span></p> <p lang="zxx" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="68"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">181/<span lang="zxx">98</span></span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">o pow. </span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">0,<span lang="zxx">0889</span> ha</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="80"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Lokal mieszkalny</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="89"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;"><span lang="zxx">82 700</span>,00 zł</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> Przedmiotowy lokal mieszkalny zostanie sprzedany na rzecz jego dotychczasowego Najemcy, korzystającego z prawa pierwszeństwa do zakupu.</span></p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL">Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r., poz. 65 z późn. zmianami), winny złożyć wnioski o jej nabycie w terminie do 14.07.2020 r.</span></p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie w/wym. terminu.</p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń :</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> - Urzędu Gminy Kamienna Góra,</span>( w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu),</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> - w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi : </span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;">Czadrów</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;"> Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: www.gminakamiennagora.pl</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> 2020-06-02T09:02:07+02:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-czadrow-110.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/1820-wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-czadrow.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/7-akt.jpg Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czadrów 110 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czadrów 110 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="right">Kamienna Góra, dnia 01.06.2020 r.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL">KROŚ.7125.5.2020</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="center"><strong>W Y K A Z </strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="center"><strong>NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY</strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 poz. 713 ze zm. ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 poz. 65 ze zm.) - Wójt Gminy Kamienna Góra podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości lokalowe z gminnego zasobu nieruchomości :</p> </li> </ul> <table style="width: 677px;" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="25" /> <col width="45" /> <col width="89" /> <col width="52" /> <col width="72" /> <col width="83" /> <col width="68" /> <col width="80" /> <col width="89" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="25"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">Lp.</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="45"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Nr lokalu</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="89"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">Położenie lokalu</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="52"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">Pow. użytkowa lokalu</span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;"><span lang="pl-PL">[m2]</span></span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="72"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">udział w częściach wspólnych budynku i działce</span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">[%]</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">Nr księgi wieczystej</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">macierzystej</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">(gruntowej)</span></p> <p lang="zxx" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="68"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-size: x-small;">Nr ewid.</span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">działki siedliskowej</span></p> </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="80"> <p align="center"><span style="font-size: x-small;">Przeznaczenie</span></p> </td> <td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="89"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Ogólna cena nieruchomości </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="25"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">1</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="45"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">2</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="89"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Czadrów bud. Nr 1<span lang="zxx">09 - 110</span></span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">(klatka nr 110)</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="52"> <p lang="zxx" align="center"> </p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">68,60</span></p> <p lang="zxx" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="72"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">8,93</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="83"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">JG1K/000270<span lang="zxx">07/3</span> (dla działki)</span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">wolna od wpisów i obciążeń</span></p> <p lang="zxx" align="center"> </p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="68"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">181/<span lang="zxx">98</span></span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">o pow. </span></p> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">0,<span lang="zxx">0889</span> ha</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="80"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;">Lokal mieszkalny</span></p> </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="89"> <p lang="zxx" align="center"><span style="font-size: x-small;"><span lang="zxx">93 800</span>,00 zł</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> Przedmiotowy lokal mieszkalny zostanie sprzedany na rzecz jego dotychczasowego Najemcy, korzystającego z prawa pierwszeństwa do zakupu.</span></p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL">Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r., poz. 65 z późn. zmianami), winny złożyć wnioski o jej nabycie w terminie do 14.07.2020 r.</span></p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie w/wym. terminu.</p> </li> </ul> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń :</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> - Urzędu Gminy Kamienna Góra,</span>( w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu),</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span lang="pl-PL"> - w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi : </span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">Czadrów</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" lang="zxx"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: www.gminakamiennagora.pl</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> </p> 2020-06-02T08:35:51+02:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/1820-wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-czadrow.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/urzadzenie-do-dezynfekcji-przekazane-do-kamiennogorskiego-szpitala.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/1819-akt.jpg Urządzenie do dezynfekcji przekazane do kamiennogórskiego szpitala Urządzenie do dezynfekcji przekazane do kamiennogórskiego szpitala <p style="text-align: justify;">W dniu 27 maja 2020 r., władze samorzadowe Gminy Kamienna Góra - Wójt Patryk Straus i Przewodniczący Rady Gminy  Piotr Pawlik - przekazali na ręce Pani Barbary Kosak - Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze fumigator medyczny służący do dezynfekcji pomieszczeń i karetek.</p> <p style="text-align: justify;">Przekazane urządzenie zamienia środek dezynfekcyjny w "suchą mgłę”, która wypełnia pomieszczenie i dezynfekuje jego powierzchnie łącznie ze ścianami, sufitem oraz urządzeniami znajdujacymi się w pomieszczeniu. Wystarczy kilkanaście minut aby całkowicie zdezynfekować powierzchnie oraz powietrze w pomieszczeniu, w tym miejsca niedostępne metodą tradycyjną.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kompletne urządzenie kosztowało ponad 20 tys. złotych, i zostało zakupione po konsutlacji z władzami naszego szpitala jako sprzęt szczególnie potrzebny w okresie pandemii koronawirusa. Zakup urządzenia sfinansowano ze środków budżetu gminy Kamienna Góra.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Za możliwość wykorzystania zdjęć z wydarzenia dziękujemy redakcji portalu Relacje Regionalne - czadrow24.pl<strong><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/covid/zdjecie-1.jpg" alt="zdjecie 1" width="800" height="533" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/covid/zdjecie-2.jpg" alt="zdjecie 2" width="800" height="533" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/covid/zdjecie-3.jpg" alt="zdjecie 3" width="800" height="533" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/covid/zdjecie-4.jpg" alt="zdjecie 4" width="800" height="533" /></p> 2020-05-28T11:10:05+02:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/urzadzenie-do-dezynfekcji-przekazane-do-kamiennogorskiego-szpitala.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/arimr-material-siewny-2020-ruszyl-nabor-wnioskow.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/1239-akt.jpg ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków <div><strong>Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.</strong></div> <div> </div> <div>W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca.</div> <div>O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni<br /> nie mniejszej niż 1 ha.</div> <div>Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:</div> <div>- <strong>zboża:</strong> jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;</div> <div>- <strong>rośliny strączkowe:</strong> bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;</div> <div>- <strong>ziemniak</strong>.</div> <div>Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem,<br /> to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.</div> <div>Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać<br />rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.</div> <div> </div> <div>W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.</div> <div> </div> <div> </div> <div>Z poważaniem</div> <div> </div> <div>Biuro Prasowe</div> <div>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</div> <div>ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa</div> <div><a href="http://www.arimr.gov.pl/">www.arimr.gov.pl</a></div> 2020-05-27T15:03:39+02:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/arimr-material-siewny-2020-ruszyl-nabor-wnioskow.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/arimr-25-maja-otwarcie-arimr.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/1239-akt.jpg ARiMR: 25 maja otwarcie ARiMR ARiMR: 25 maja otwarcie ARiMR <div><strong>Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie</strong></div> <div><strong>Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.</strong></div> <div><strong><br /></strong></div> <div>To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.</div> <div><strong>Od 25 maja</strong> jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</div> <div>Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby cała obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco – zapewnił Tomasz Nowakowski.</div> <div>Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.</div> <div>Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.</div> 2020-05-27T13:31:33+02:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/arimr-25-maja-otwarcie-arimr.html http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/rolniku-dbaj-o-uklad-ruchu.html http://www.gminakamiennagora.pl/files/news/1816-akt.png Rolniku! Dbaj o układ ruchu! Rolniku! Dbaj o układ ruchu! <p style="text-align: justify;">Co roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przyznaje jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, spowodowane wypadkiem przy pracy w gospodarstwie rolnym lub chorobą zawodową. Na pierwszym miejscu znajdują się odszkodowania po rozpoznaniu i stwierdzeniu chorób zakaźnych, natomiast, drugą liczną grupą są odszkodowania po rozpoznaniu i stwierdzeniu chorób układu ruchu,  choroby obwodowego układu nerwowego, wywołane nieprawidłowym sposobem wykonywania pracy.</p> <p style="text-align: justify;">Aby zapobiec licznym wypadkom podczas prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Stosuj właściwą technikę podnoszenia i przenoszenia wg zasady: podnoś ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na zgiętych kolanach, z wyprostowanymi plecami (tułowiem), unikając obciążenia jednostronnego.</li> <li>Organizuj ergonomiczne stanowisko pracy, które znacznie ułatwi Ci pracę, redukuj do minimum czynności takie jak: skręty i zginanie tułowia, zginanie nadgarstków, unoszenie rąk ponad głowę, łokci ponad obręcz barków poprzez właściwy dobór narzędzi pracy na stanowisku oraz poprzez ich rozmieszczenie w sposób łatwo dostępny.</li> <li>Ogranicz do minimum ręczne prace transportowe, korzystaj z narzędzi pomocniczych (wózków, taczek, krążków linowych, transporterów itp.), dziel ładunki na mniejsze części, korzystaj z pomocy drugiej osoby przy przenoszeniu ładunków o większej masie. Przestrzegaj norm podnoszenia i przenoszenia: praca stała – 12 kg kobiety, 20 kg mężczyźni; praca dorywcza: kobiety - 20 kg, mężczyźni – 50 kg.</li> <li>Stosuj przerwy w pracy w celu odciążenia mięśni poprzez odpoczynek lub zmianę rodzaju wykonywanej pracy (praca urozmaicona).</li> <li>Dostosuj tempo pracy do swoich możliwości i predyspozycji.</li> <li>Kontroluj stan zdrowia – przynajmniej raz w roku udaj się do lekarza pierwszego kontaktu, zadbaj o systematyczną aktywność ruchową, rehabilitację.</li> <li>Unikaj bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie z dużymi osobnikami.</li> <li>Zapobiegaj urazom układu ruchu - stosuj zawsze czyste obuwie, dostosowane do wykonywanej pracy, usztywniające staw skokowy z podeszwą antypoślizgową.Stosuj pasy lędźwiowe wzmacniające dolny odcinek kręgosłupa podczas podnoszenia ciężarów. Korzystaj z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosuj zabezpieczenia przed upadkiem (szelki bezpieczeństwa z linką przy pracach na wysokości powyżej 2m); przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep korzystaj z drabinek, podestów, uchwytów zamontowanych fabrycznie.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Choroby układu, to jedne z najczęściej występujących schorzeń wśród rolników. Głównymi przyczynami występowania tych schorzeń są m. in: nadmierny wysiłek fizyczny – podnoszenie oraz przenoszenie ładunków o dużej masie, długotrwała praca w wymuszonej pozycji ciała, brak odpowiednich środków wspomagających przemieszczanie ładunku – wózków, taczek itp., ekspozycja na wibrację ogólną, zbyt długa praca powodująca przeciążenia narządu ruchu, praca ze zwierzętami, stres.</p> <p style="text-align: justify;">Działalność na rzecz zapobiegania chorobom zawodowym rolników, <br />jest wpisana na stałe w zadania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które realizowane są w szczególności poprzez prowadzenie dobrowolnych i nieodpłatnych szkoleń, pokazów, prezentacji dla ubezpieczonych rolników na temat zasad BHP i upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach podczas pracy w rolnictwie, a także w ramach kampanii "Nie daj się wkręcić" i „Upadek to nie przypadek”. Więcej informacji, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.krus.gov.pl – zapraszamy.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Opracowanie:<br />STARSZY INSPEKTOR<br />mgr EWELINA CIERPIKOWSKA</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: left;">Źródła:<br />1. https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/choroby-zawodowe-rolnikow/definicja-i-rozpoznanie-choroby-zawodowej/<br />2. Broszura KRUS „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2018 roku”  Warszawa 2019<br /> 3. Ulotka KRUS „Rolniku! Dźwigaj z głową, mierz siły na zamiary”</p> 2020-05-26T11:00:58+02:00 pl http://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/rolniku-dbaj-o-uklad-ruchu.html